Nápady / Názory / Návody / ... / Nebo něco víc

Uložené práce v programu Geogebra na hodiny matematiky a fyziky.

Video Tracker - video analýza pohybu ve fyzice. 

- příklady pro využití ve fyzice pro ZŠ/SŠ